KẾT QUẢ CUỘC THI EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM

Thứ năm - 05/05/2016 21:51
  UBND HUYỆN QUỐC OAI          
  TRƯỜNG THCS TUYẾT NGHĨA          
  KẾT QUẢ THI "EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM" CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2015- 2016
  TT
 Bài thi
Số phách Họ và tên HS
hoặc nhóm HS
Ngày tháng
năm sinh
Lớp Họ tên, chuyên môn, SĐT GV tư vấn, hướng dẫn thi cấp Thành phố Điểm
cấp trường
Trường Kết quả
 thi huyện
Dự
Thi TP
1 Bài thi 3 A28 Phạm Quốc Cường 23/02/2001 9A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914319 18 Yên Sơn 4,75  
2 Bài thi 4 A29 Nguyễn Ngọc Dung 22/07/2003 7A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914320 17,5 Yên Sơn 2,75  
3 Bài thi 6  A30 Phạm Thị Phương Uyên 27/08/2001 9A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914322 16,5 Yên Sơn 4,25  
4 Bài thi 9 A31 Nguyễn Đắc Khải, Thắng 22/02/2001 8A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914324 15.5 Yên Sơn 4,25  
5 Bài thi 2 A32 Đỗ Minh Quyên 25/06/2002 8A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914318 18,5 Yên Sơn 3,50  
6 Bài thi 8  A33 Phạm Thị Ngọc Thúy 14/09/2003 7A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914324 16 Yên Sơn 2,25  
7 Bài thi 7 A34 Nguyễn Bích Ngọc 20/06/2001 9A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914323 16 Yên Sơn 3,25  
8 Bài thi 1 A35  Phùng Việt Anh 21/11/2004 6A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914318 19 Yên Sơn 4,75  
9 Bài thi 16 A36 Nguyễn Thị Phượng 27/09/2001 9A Nguyễn Thị Thanh Mai- Sử; ĐT:0167914321 17 Yên Sơn 6,00  
  Bài thi 1 B91 Lê Xuân Phúc 17/08/2002 8C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
18 Tuyết Nghĩa 7,50 x
  Bài thi 1 B91 Lê Xuân Đức 17/08/2002 8C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
18 Tuyết Nghĩa 7,50 x
  Bài thi 7 B93 Nguyễn Văn Quý 31/01/2002 8C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
13 Tuyết Nghĩa 5,75  
  Bài thi 8 B98 Đỗ Khánh Linh 22/12/2001 9A Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
15 Tuyết Nghĩa 5,00  
  Bài thi 2 B92 Nguyễn Minh Phương 30/09/2001 9C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
13 Tuyết Nghĩa 4,50  
  Bài thi 5 B94 Nguyễn Đình Bản 24/06/2002 8C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
16 Tuyết Nghĩa 4,50  
  Bài thi 6 B95 Nguyễn Ngọc Như Phương   8C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
16 Tuyết Nghĩa 4,00  
  Bài thi 4 B96 Đỗ Văn Sơn   9C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
14 Tuyết Nghĩa 3,75  
  Bài thi 3 B97 Hoàng Hải Yến 19/11/2002 8C Khổng Thị Ngân SĐT: 0982783877
Chuyên môn: Lịch sử
17 Tuyết Nghĩa 3,25  
  Bài thi 02 A39 HS1: Nguyễn Thị Khánh Ly 24/09/2001 9A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 10 Thị Trấn 7,25 x
  Bài thi 02 A39 HS2: Tạ Phương Trang 24/08/2001 9A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 10 Thị Trấn 7,25 x
  Bài thi 03 A38 HS1: Nguyễn Đức Mạnh 05/09/2001 9A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 7,00 x
  Bài thi 03 A38 HS2: Bùi Thị Thúy Như 18/04/2001 9A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 7,00 x
  Bài thi 10 A49 Phùng Thị Ngọc Trâm 14/01/2002 8B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 7,00 x
  Bài thi 07 A46 HS1: Nguyễn Hoài Anh   9A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 10 Thị Trấn 6,25 x
  Bài thi 07 A46 HS1: Vũ Thị Huệ   9A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 10 Thị Trấn 6,25 x
  Bài thi 08 A43 HS1: Nguyễn Quảng Doanh 07/08/2002 8A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 6,25 x
  Bài thi 6 A43 HS2: Phạm Bá Khải 05/08/2002 8A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 6,25 x
  Bài thi 3 A40 Phạm Thị Phương Thảo 19/08/2002 8A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 6,25 x
  Bài thi 11 A44 Tạ Thị Thùy Dương 11/10/2002 8D Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 5,50  
  Bài thi 14 A45 HS1: Nguyễn Thành Phát 21/11/2003 7B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 5,25  
  Bài thi 14 A45 HS2: Nguyễn Nhật Quang   7B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 5,25  
  Bài thi 13 A37 HS1: Phùng Văn Long 09/09/2002 7B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 5,00  
  Bài thi 13 A37 HS2: Nguyễn Văn Lực 23/05/2003 7B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9 Thị Trấn 5,00  
  Bài thi 05 A42 Nguyễn Thị Hải Yến 07/09/2001 9B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,50  
  Bài thi 06 A41 HS1: Nguyễn Thị Huyền   8C Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,50  
  Bài thi 06 A41 HS2: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 27/8/2002 8C Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,50  
  Bài thi 16 A48 HS1: Lê Văn Hưng   7F Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,50  
  Bài thi 16 A48 HS2: Nguyễn Văn Thi   7F Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,50  
  Bài thi 04 A52 HS1: Phạm Thị Kim Dung 09/05/2001 9B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 10 Thị Trấn 4,25  
  Bài thi 04 A52 HS2: Nguyễn Thị Huyền 25/10/2001 9B Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 10 Thị Trấn 4,25  
  Bài thi 09 A51 HS1: Vương Thị Cương 10/07/2002 8A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,00  
  Bài thi 09 A51 HS2: Đinh Thị Thuỳ Linh 20/09/2002 8A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,00  
  Bài thi 12 A47 HS1: Trần Dương 18/01/2003 7A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,00  
  Bài thi 12 A47 HS2: Phùng Văn Quyến 03/12/2003 7A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 4,00  
  Bài thi 15 A50 HS1: Nguyễn Thu Phương 17/07/2003 7A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 3,50  
  Bài thi 15 A50 HS2: Nguyễn Thị Huyền 24/07/2003 7A Nguyễn Thị Toàn - Sử - 0943093757 9,5 Thị Trấn 3,50  
  Bài thi 5 B8 Lê Tuấn Huy 29/10/2001 8A Nguyễn Thị Bích Hải, Văn-sử
01687569698
10 Thạch Thán 6,50 x
  Bài thi 7 B7 Nguyễn Kiều Trang 18/4/2004 6B Nguyễn Thị Hường- Văn- sử
0987614092
8 Thạch Thán 6,50 x
  Bài thi 9 B5 Đỗ Thị Nhàn 29/01/2002 8A Nguyễn Thị Bích Hải, Văn- sử
01687569698
8 Thạch Thán 5,75  
  Bài thi 9 B5 Lê Thị Hồng Nhung 20/02/2002 8A Nguyễn Thị Bích Hải, Văn- sử
01687569699
8 Thạch Thán 5,75  
  Bài thi 8 B1 Lê Quang Vũ 16/3/2004 6B Nguyễn Thị Hường- Văn- sử
0987614093
8 Thạch Thán 5,25  
  Bài thi 2 B2 Bùi Thị Diễm Quỳnh
Nguyễn Trúc Linh
  7A       Nguyễn Thị Thu Huyền- Văn;
01276129070
7 Thạch Thán 4,50  
  Bài thi 1 B3 Nguyễn Đức Dũng 10/07/2003 7C       Nguyễn Thị Thu Huyền- Văn;
01276129069
7 Thạch Thán 3,75  
  Bài thi 6 B6 Bùi Phạm Thùy Trang 19/1/2001 9A Nguyễn Thị Thiết- văn - sử
 01689399159
8 Thạch Thán 3,50  
  Bài thi 3 B4 Nguyễn Xuân Cường 22/02/2001 9B Nguyễn Thị Thiết- văn- sử
01689399159
9 Thạch Thán 2,50  
  Bài thi 3 B4 Bùi Thị Như Quỳnh 27/01/2001 9B Nguyễn Thị Thiết- văn- sử
01689399160
9 Thạch Thán 2,50  
  Bài thi 4 B9 Lê Thị Ngọc Diễm   9B Nguyễn Thị Thiết- văn- sử
01689399159
10 Thạch Thán 1,50  
  Bài thi 4 B9 Nguyễn Thị Ánh Tuyết   9B Nguyễn Thị Thiết- văn- sử
01689399160
10 Thạch Thán 1,50  
  Bài thi 06 A102 Nguyễn Khắc Tú 28/11/2002 8A Nguyễn Thị Thúy, Sử; ĐT: 0988983468 9,5 Tân Phú 6,25 x
  Bài thi 01 A104 Nguyễn Thùy Linh 31/07/2003 7A Nguyễn Thị Thúy, Sử; ĐT: 0988983468 9,5 Tân Phú 6,00  
  Bài thi 1 A106 Đỗ Hà Trang 13/09/2004 6A Nguyễn Thị Thúy, Sử; ĐT: 0988983468 8,5 Tân Phú 5,75  
  Bài thi 4 A105 Nguyễn Thị Thanh 05/06/2003 7C Nguyễn Thị Thúy, Sử; ĐT: 0988983468 9,5 Tân Phú 5,50  
  Bài Thi 2 A103 Nguyễn Diệu Linh 03/01/2003 7A Nguyễn Thị Thúy, Sử; ĐT: 0988983468 9 Tân Phú 4,25  
  Bài thi 7 A101 Đào Thị Quyên 05/11/2001 9C Nguyễn Thị Thúy, Sử; ĐT: 0988983468 9 Tân Phú 3,65  
  Bài thi 6 A100 Nguyễn Thị Thanh 15/03/2001 9B Nguyễn Thị Thúy, Sử; ĐT: 0988983468 9 Tân Phú 3,00  
  Bài thi 01 A97 Nguyễn Thùy Dương 02/12/2002 8B Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 9,5 Tân Hòa 6,00  
  6 A91 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/11/2001 9B Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 8 Tân Hòa 5,00  
  3 A92 Bùi Mai Anh 24/5/2000 9B Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 9 Tân Hòa 4,25  
  5 A95 Vương Hà Chi 26/8/2001 9A Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 8 Tân Hòa 3,75  
  2 A94 Nguyễn Danh Việt Anh 16/12/2002 8B Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 9 Tân Hòa 3,55  
  2 A94 Nguyễn Hữu Trường 04/04/2002 8B Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 9 Tân Hòa 3,55  
  4 A98 Nguyễn Thị Tơ 26/4/2004 6A Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 8,5 Tân Hòa 3,50  
  9 A99 Nguyễn Tuấn Thành 17/3/2002 8C Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 7 Tân Hòa 3,25  
  8 A96 Nguyễn Ngọc Nhạn Nhi
Nguyễn Thị Anh
  8C Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 7 Tân Hòa 2,75  
  10 A93 Hoàng Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Thị Phương
    Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 7 Tân Hòa 2,75  
  7 A90 Vương Thị Hồng Ngọc 11/09/2001 9B Hà Hữu Hùng - Sử- ĐT: 0986125696 7,5 Tân Hòa 2,25  
  Bài thi 03 A20 HS 1: Nguyễn Văn Huy 16/06/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169702 8,75 Sài Sơn 8,50 x
  Bài thi 03 A20 HS 2: Nguyễn Viết Minh 20/08/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169703 8,75 Sài Sơn 8,50 x
  Bài thi 05 A18 HS 1: Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/01/2001 9A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169705 8,75 Sài Sơn 8,50 x
  Bài thi 11 A14 HS 1: Nguyễn Ngọc Huyền 18/8/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169715 8,5 Sài Sơn 8,50 x
  Bài thi 11 A14 HS 2: Đào Minh Trâm 20/5/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169716 8,5 Sài Sơn 8,50 x
  Bài thi 08 A17 HS 1: Đào Ngọc Huyền 19/02/2002 8B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169710 9 Sài Sơn 7,50 x
  Bài thi 08 A17 HS 2: Phong Kim Ngân 06/08/2002 8B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169711 9 Sài Sơn 7,50 x
  Bài thi 13 A7 HS 1: Đào Hồng Nhung 03/09/2002 8B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169719 8,5 Sài Sơn 7,50 x
  Bài thi 13 A7 HS 2: Đào Thị Phương 20/3/2002 8B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169720 8,5 Sài Sơn 7,50 x
  Bài thi 21 A9 HS 1: Phan Việt Nam 03/02/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169731 9 Sài Sơn 7,50 x
  Bài thi 21 A9 HS 2: Nguyễn Thành Vinh 03/06/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169732 9 Sài Sơn 7,50 x
  Bài thi 07 A13 HS 1: Phan Hà Vi 27/9/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169708 9 Sài Sơn 7,25 x
  Bài thi 07 A13 HS 2: Phan Kì Duyên 01/02/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169709 9 Sài Sơn 7,25 x
  Bài thi 18 A3 HS 1: Nguyễn Lê Thuỷ Tiên 23/12/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169726 8,5 Sài Sơn 7,25 x
  Bài thi 18 A3 HS 2: Lê Ngọc Cầm 19/7/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169727 8,5 Sài Sơn 7,25 x
  Bài thi 10 A15 HS 1: Phan Thị Thu Trang 16/01/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169713 8,5 Sài Sơn 7,00 x
  Bài thi 10 A15 HS 2: Phan Kiều Trinh 20/6/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169714 8,5 Sài Sơn 7,00 x
  Bài thi 20 A2 HS 1: Tạ Thị Mai Chi 08/07/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169729 9,25 Sài Sơn 7,00 x
  Bài thi 20 A2 HS 2: Nguyễn Thị Hằng 27/01/2001 9B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169730 9,25 Sài Sơn 7,00 x
  Bài thi 14 A6 HS 1: Lê Phương Anh 19/9/2003 7B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169721 9 Sài Sơn 6,50 x
  Bài thi 19 A1 HS 1: Nguyễn Minh Hằng 05/09/2002 8B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169728 9,5 Sài Sơn 6,50 x
  Bài thi 05 A21 HS1: Phan Viết Quân 22/9/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169699 9 Sài Sơn 6,50 x
  Bài thi 08 A21 HS 2: Phan Nhân Hiếu 27/9/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169700 9 Sài Sơn 6,50 x
  Bài thi 01 A19 HS 1: Lê Thị Minh Thái 06/11/2003 8A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169704 9 Sài Sơn 6,25 x
  Bài thi 12 A8 HS 1: Nguyễn Thị Hằng 03/08/2001 9A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169717 9 Sài Sơn 6,00  
  Bài thi 12 A8 HS 2: Nguyễn Thị Ánh 31/12/2001 9A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169718 9 Sài Sơn 6,00  
  Bài thi 16 A5 HS 1: Nguyễn Bá Trường Giang 21/9/2002 8B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169723 9 Sài Sơn 6,00  
  Bài thi 16 A5 HS 2: Phạm Đình Dự 11/11/2002 8B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169724 9 Sài Sơn 6,00  
  Bài thi 02 A12 HS 1: Nguyễn Thị Bích Loan 23/10/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169701 9,5 Sài Sơn 5,50  
  Bài thi 06 A11 HS 1: Nguyễn Hữu Khoa 26/8/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169706 8,75 Sài Sơn 5,50  
  Bài thi 06 A11 HS 2: Đàm Tuấn Hưng 13/11/2003 7A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169707 8,75 Sài Sơn 5,50  
  Bài thi 17 A4 HS 1: Bùi Minh Đức 15/3/2001 9A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169725 9,5 Sài Sơn 5,50  
  Bài thi 09 A16 HS 1: Nguyễn Hữu Thái 11/08/2003 7B Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169712 9 Sài Sơn 5,25  
  Bài thi 15 A10 HS 1: Phùng Xuân Phi 16/10/2002 8A Nguyễn Thị Hoa- Sử; ĐT:0973169722 8,75 Sài Sơn 5,25  
  Bài thi 1 A23 HS1:Dương Quỳnh Nhi 19/07/2002 8B Phan Thị Thanh Bình- Văn;sđt: 0979595801 19 Phượng Cách 6,50 x
  Bài thi 1 A23 HS 2: Đôn Thị Diễm Quỳnh 19/07/2002 8B Phan Thị Thanh Bình- Văn;sđt: 0979595802 19 Phượng Cách 6,50 x
  Bài thi 5 A26 Nguyễn Trung Kiên 12/08/2001 9A Nguyễn Thị Toàn- Sử; SĐT:0943093757 20 Phượng Cách 5,75  
  Bài thi 4 A27 Đỗ Thị Du Mỹ 04/12/2002 8A Nguyễn Thị Toàn- Sử; SĐT:0943093757 19,5 Phượng Cách 5,25  
  Bài thi 2 A22 Dương Thanh Thúy 26/09/2002 8A Nguyễn Thị Toàn- Sử; SĐT:0943093757 19 Phượng Cách 5,00  
  Bài thi 3 A25 Phùng Khánh Linh 02/09/2004 6B Dương Thị Thoa-Văn;SĐT: 01698154558 19 Phượng Cách 4,25  
  Bài Thi 6 A24 Nguyễn Thị Việt 14/07/2001 9A Nguyễn Thị Toàn- Sử; SĐT:0943093758 18,5 Phượng Cách 3,75  
  Bài Thi 6 A24 Dương Thị Hiền 15/10/2001 9A Nguyễn Thị Toàn- Sử; SĐT:0943093759 18,5 Phượng Cách 3,75  
  Bài thi 2 B72 HS 2: Nguyễn Diệp Mai 03/5/2003 7A   8,5 Phú Mãn 5,50  
  Bài thi 1 B71 HS1: Thái Thị Thanh Huyền 27/01/2003 7B   9 Phú Mãn 4,00  
  Bài thi 07 B87 Nguyễn Hải Phong 25/03/2001 9A Nguyễn Văn Đức; Văn; 01692849314 10 Phú Cát 9,00 x
  Bài thi 01 B85 Trần Phú Minh 18/04/2004 6D Nguyễn Thị Xuân, Văn; 01678766849 10 Phú Cát 6,75 x
  Bài thi 01 B88 Hoàng Trung Cường 22/02/2003 7A Lê Thị Thu Anh; Văn; 0988988505 9 Phú Cát 6,25 x
  Bài thi 02 B84 Nguyễn Thị Phương 14/04/2004 6D Nguyễn Thị Xuân, Văn; 01678766849 9 Phú Cát 5,00  
  Bài thi 08 B83 Nguyễn Quốc Việt   9A Nguyễn Văn Đức; Văn; 01692849314 10 Phú Cát 4,75  
  Bài thi 03 B86 Phan Nguyễn Thảo Nguyên 38146 6D Nguyễn Thị Xuân, Văn; 01678766849 9 Phú Cát 4,25  
  Bài thi 05 B90 Nguyễn Kiều Trang 20/01/2003 7A Lê Thị Thu Anh; Văn; 0988988505 10 Phú Cát 4,25  
  Bài thi 11 B82 Nguyễn Thị Lập 23/06/2001 9C Nguyễn Thị Xuân, Văn; 01678766849 9 Phú Cát 4,00  
  Bài thi 04 B89 Nguyễn An Huy 14/07/2003 7A Lê Thị Thu Anh; Văn; 0988988505 10 Phú Cát 3,25  
  Bài thi 09 B80 HS1: Nguyễn Văn Đạt 25/03/2001 9A Nguyễn Văn Đức; Văn; 01692849314 9 Phú Cát 3,25  
  Bài thi 09 B80 HS2: Nguyễn Thị Chuyền 14/01/2001 9A Nguyễn Văn Đức; Văn; 01692849314 9 Phú Cát 3,25  
  Bài thi 12 B81 Nguyễn Thị Nga 21/10/2001 9C Nguyễn Thị Xuân, Văn; 01678766849 9 Phú Cát 2,75  
  Bài thi 10 B79 HS1: Nguyễn Văn Đông 17/08/2001 9A Nguyễn Văn Đức; Văn; 01692849314 9 Phú Cát 2,50  
  Bài thi 10 B79 HS2: Kiều Giang Lợi   9A Nguyễn Văn Đức; Văn; 01692849314 9 Phú Cát 2,50  
  8 B18 Đỗ Thị Hải Anh 07/07/2002 8A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 7,75 x
  8 B18 Đỗ Thị Hoài 13/02/2002 8A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 7,75 x
  3 B10 Nguyễn Nhật Lệ 09/08/2001 9A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 6,75 x
  6 B13 Nguyễn Phương Anh 27/06/2002 8A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 6,25 x
  6 B13 Nguyễn Phương Thảo 04/05/2002 8A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 6,25 x
  Bài thi 5 B16 Đỗ Thị Hải Yến 23/11/2002 8A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 6,25 x
  Bài thi 04 B16 Nguyễn Thị  Kiều Trinh 05./06/2002 8A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 6,25 x
  12 B11 Đỗ Thị Anh Thúy 01/03/2003 7A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 8 Ngọc Mỹ 6,00  
  1 B17 Nguyễn Thùy Dương 30./12/2004 6C Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 8 Ngọc Mỹ 6,00  
  Bài thi 3 B17 Nguyễn Hoài Phương 03/05/2004 6C Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 8 Ngọc Mỹ 6,00  
  4 B21 Đỗ Cẩm Nhung 30/08/2001 9B Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 5,50  
  10 B15 Đỗ Thị Phương 23/10/2003 7A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 8 Ngọc Mỹ 5,50  
  11 B20 Đỗ Ngọc Anh 12/06/2001 9A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 5,25  
  1 B14 Nguyễn Thị Lan Anh 06/01/2001 9A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 4,75  
  7 B19 Doãn Thị Thanh Huyền 09/10/2002 8B Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9,5 Ngọc Mỹ 4,00  
  7 B19 Đỗ Thị Nhàn 29/06/2002 8B Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9,5 Ngọc Mỹ 4,00  
  2 B12 Đỗ Thị Ngọc Hà 15/05/2001 9A Đỗ Thị Thân- Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 Ngọc Mỹ 3,75  
  Bài thi 01 B106 Kiều Đức Thịnh 23/12/2004 6D Nguyễn Thị Thu Hà-Sử; ĐT:0974024419 8 Ngọc Liệp 8,50 x
  Bài thi 10 B114 Nguyễn Thị Phượng 27/7/2001 9A Nguyễn Thị Thu Hà-Sử; ĐT:0974024419 8 Ngọc Liệp 8,50 x
  Bài thi 02 B107 Nguyễn Doãn Tuấn   6D Nguyễn Thị Thu Hà-Sử; ĐT:0974024419 8 Ngọc Liệp 7,50 x
  Bài thi 04 B105 Nguyễn Doãn Biểu 10/07/2002 8A Nguyễn Ngọc Hiền-Sử; ĐT:0947264758 9,5 Ngọc Liệp 7,50 x
  Bài thi 09 B113 Đỗ Thị Hoa 24/09/2001 9A Nguyễn Thị Thu Hà-Sử; ĐT:0974024419 8 Ngọc Liệp 6,75 x
  Bài thi 08 B112 Kiều Thị Thảo 09/10/2001 9A Nguyễn Ngọc Hiền-Sử; ĐT:0947264758 9 Ngọc Liệp 6,50 x
  12 B110 Đỗ Danh Tuấn 08/01/2001 9A Nguyễn Ngọc Hiền-Sử; ĐT:0947264758 9,25 Ngọc Liệp 6,00  
  Bài thi 05 B109 Tạ Thị Xuân Thủy 29/08/2002 8B Nguyễn Ngọc Hiền-Sử; ĐT:0947264758 8,5 Ngọc Liệp 5,75  
  Bài thi 03 B108 Đỗ Thị Thanh Tâm 12/10/2002 8A Nguyễn Ngọc Hiền-Sử; ĐT:0947264758 8,75 Ngọc Liệp 4,75  
  Bài thi 07 B111 Tạ Thị Thảo 02/07/2001 9A Nguyễn Thị Thu Hà-Sử; ĐT:0974024419 8 Ngọc Liệp 4,50  
  Bài thi 1 B22 HS1: Nguyễn Ngọc Huyền   7A Nguyễn Thị Minh Huệ- Sử; ĐT: 0944456685   Nghĩa Hương 8,00 x
  Bài thi 1 B22 HS 2: Nguyễn Thu Duyên   7A Nguyễn Thị Minh Huệ- Sử; ĐT: 0944456685   Nghĩa Hương 8,00 x
  Bài thi 4 B29 Nguyễn Thanh Trúc   8A Phạm Thị Huyền - Văn;SĐT: 01697097373   Nghĩa Hương 6,75 x
  Bài thi 2 B28 HS 1: Nguyễn Thu Vân   9A Nguyễn Thị Minh Huệ- Sử; ĐT: 0944456686   Nghĩa Hương 6,50 x
  Bài thi 2 B28 HS 2: Nguyễn Thanh Vân   9A Nguyễn Thị Minh Huệ- Sử; ĐT: 0944456687   Nghĩa Hương 6,50 x
  Bài thi 5 B25  Vương Hồng Ngọc   9C Phạm Thị Huyền - Văn;SĐT: 01697097372   Nghĩa Hương 6,25 x
  Bài thi 13 B23 Nguyễn Thu Trang   9B Phạm Thị Huyền - Văn;SĐT: 01697097376   Nghĩa Hương 6,25 x
  Bài Thi 5 B26 Nguyễn Đức Thắng   6A Phạm Thị Huyền - Văn;SĐT: 01697097374   Nghĩa Hương 5,75  
  Bài thi 6 B24 Nguyễn Thị Anh Thơ   7B Phạm Thị Huyền - Văn;SĐT: 01697097375   Nghĩa Hương 5,50  
  Bài thi 8 B27 Nguyễn Thị Giang May   8A Phạm Thị Huyền - Văn;SĐT: 01697097377   Nghĩa Hương 4,25  
  5 B102 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/11/2003 7B Nguyễn Thị Hương - 0996405142 9,5 Liệp Tuyết 6,25 x
  Bài thi 1 B103 Phí Văn Hậu 09/08/2001 9A Nguyễn Thị Hương - 0996405142 9,5 Liệp Tuyết 4,75  
  Bài thi 3 B104 Kiều Thị Minh Nguyệt 05/08/2003 7B Nguyễn Thị Hương - 0996405142 9,5 Liệp Tuyết 4,75  
  Bài thi 2 B100 Nguyễn Thị Thanh Thúy 21/04/2002 8A Nguyễn Thị Hương - 0996405142 9 Liệp Tuyết 4,25  
  Bài thi 4 B101 Phùng Thị Mai 01/02/2003 7B Nguyễn Thị Hương - 0996405142 9 Liệp Tuyết 4,25  
  Bài thi 5 B99 Bùi Thị Hồng Hạnh 05/03/2003 7B Nguyễn Thị Hương - 0996405142 9 Liệp Tuyết 4,25  
  Bài thi 01 A53 Phùng Hoàng Khánh Ly 28/11/2001 9A  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006198
  Kiều Phú 9,50 x
  Bài thi 07 A55  Đoàn Kiều Linh 20/11/2002 8B  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006204
  Kiều Phú 7,75 x
  Bài thi 08 A54  Nguyễn Thành Vinh 1/11/2002 8B  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006205
  Kiều Phú 7,50 x
  Bài thi 02 A57 Vương Duy Hiếu 12/4/2001 9C  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006199
  Kiều Phú 7,00 x
  Bài thi 09 A59  Đặng Hoàng Tú 12/1/2002 8C  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006206
  Kiều Phú 6,00  
  Bài thi 03 A58 Phan Nguyễn Trung Anh 14/8/2001 9A  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006200
  Kiều Phú 5,75  
  Bài thi 05 A56 Nguyễn Quang Huy 6/12/2001 9B  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006202
  Kiều Phú 5,50  
  Bài thi 06 A61  Nguyễn Đình Nam 4/9/2001 9C  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006203
  Kiều Phú 5,00  
  Bài thi 04 A62 Nguyễn Thế Thoại 3/2/2001 9B  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006201
  Kiều Phú 4,00  
  Bài thi 10 A60  Vương Thị Ngọc 29/1/2002 8C  Đỗ Thị Thu Hiền- CM Sử
ĐT0976006207
  Kiều Phú 4,00  
  16 B56 Nguyễn Công Linh 28/11/2003 7A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 9 Hòa Thạch 7,25 x
  17 B55 Nguyễn Phương Anh 04/03/2004 6A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 9 Hòa Thạch 7,00 x
  4 B54 Lưu Thuỷ Tiên 27/05/2001 9E Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 9 Hòa Thạch 6,75 x
  6 B64 Nguyễn Lý Thảo Vân 14/02/2002 8A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 9 Hòa Thạch 6,50 x
  10 B62 Hoàng Thị Thuỳ Dương 07/07/2002 8A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 5,75  
  11 B61 Nguyễn Đình Nam Anh 17/08/2002 8A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 5,00  
  3 B63 Kiều Mai Anh 30/03/2001 9D Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 4,75  
  13 B59 Nguyễn Hồng Hạnh 21/02/2002 8C Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 4,75  
  5 B65 Hoàng Dương Nhi 31/12/2001 9E Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8,5 Hòa Thạch 4,50  
  14 B58 Nguyễn Thị Hoà A 01/01/2002 8C Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 4,25  
  15 B57 Đặng Thị Trúc Loan 05/04/2002 8C Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8.5 Hòa Thạch 4,25  
  1 B69 Vũ Thu Trang 07/12/2001 9A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 4,00  
  8 B67 Phùng Ngọc Minh 08/10/2002 8A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 3,75  
  12 B60 Phùng Thị Lanh 05/09/2002 8C Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8.5 Hòa Thạch 3,50  
  2 B68 Nguyễn Thị Dung 01/08/2001 9A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8.5 Hòa Thạch 3,00  
  7 B70 Nguyễn Thị Mai Anh 25/08/2002 8A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8.5 Hòa Thạch 2,75  
  9 B66 Đặng Thanh Chương 28/04/2002 8A Phan Minh Tuân-ĐT:0983069982 8 Hòa Thạch 1,50  
  14 B47 Nguyễn Phú Hoàng 18/04/2004 6B Nguyễn Việt Hải 9 Đông Yên 6,75 x
  12 B46 Nguyễn Thị Phương Anh 17/02/2003 7A Nguyễn Việt Hải 9 Đông Yên 6,50 x
  9 B41 Kiều Thế Anh 04/12/2002 8B Nguyễn Thị Thanh Thủy 9 Đông Yên 5,00  
  4 B43 Bùi Thúy Huyền 07/08/2003 7A Nguyễn Việt Hải 10 Đông Yên 4,75  
  2 B49 Đỗ Thị Phước Lộc 01/02/2002 8A Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 Đông Yên 4,50  
  6 B42 Bành Thế An 07/04/2004 6A Nguyễn Việt Hải 9,5 Đông Yên 4,50  
  7 B53 Hà Hoài Ngọc 21/09/2001 9A Nguyễn Thị Thanh Thủy 9 Đông Yên 4,50  
  11 B52 Sỹ Thanh Thùy 08/03/2003 7A Nguyễn Việt Hải 9 Đông Yên 4,50  
  1 B51 Đỗ Thị Ngoan 27/06/2001 9A Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 Đông Yên 4,25  
  3 B48 Nguyễn Thị Thương 07/01/2002 8D Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 Đông Yên 4,25  
  5 B45 Tạ Huyền Linh 11/03/2003 7A Nguyễn Việt Hải 10 Đông Yên 4,25  
  8 B50 Đỗ Thị Thu Hà 07/10/2002 8A Nguyễn Thị Thanh Thủy 9 Đông Yên 4,25  
  13 B40 Phạm Văn Phúc 23/07/2003 7D Nguyễn Việt Hải 9 Đông Yên 4,25  
  10 B44 Tô Thị Tuyền 31/07/2002 8D Nguyễn Thị Thanh Thủy 9 Đông Yên 4,00  
  Bài thi 1 B76 HS1: Đỗ Thị Hằng 14/7/2001 9A Lê Thị Vân Tĩnh                                 CM: Văn - Sử-  GDCD                            SĐT: 0979187038 8,5 Đông Xuân 5,50  
  Bài thi 6 B78 Đỗ Thị Thanh Trúc 24/4/2003 7B Phùng Thị Thái Trị                              CM: Văn - Sử                                      SĐT: 016287 50971 8,5 Đông Xuân 4,50  
  Bài thi 5 B77 Bùi Thu Phương 30/5/2003 7B Phùng Thị Thái Trị                              CM: Văn - Sử                                      SĐT: 016287 50970 8 Đông Xuân 3,75  
  Bài thi 2 B74 HS1: Đinh Thị Hậu 28/10/2002 8A Lê Thị Vân Tĩnh                                 CM: Văn - Sử-  GDCD                            SĐT: 0979187038 8 Đông Xuân 3,50  
  Bài thi 2 B74 HS2: Nguyễn Thị Thương 23/5/2002 8A Lê Thị Vân Tĩnh                                 CM: Văn - Sử-  GDCD                            SĐT: 0979187038 8 Đông Xuân 3,50  
  Bài thi 3 B75 HS1: Kiều Thị Trang 24/8/2002 8A Lê Thị Vân Tĩnh                                 CM: Văn - Sử-  GDCD                            SĐT: 0979187038 8,5 Đông Xuân 3,50  
  Bài thi 3 B75 HS2: Kiều Quỳnh Trang 15/7/2002 8A Lê Thị Vân Tĩnh                                 CM: Văn - Sử-  GDCD                            SĐT: 0979187038 8,5 Đông Xuân 3,50  
  Bài thi 4 B73 Hà Gia Bảo 25/7/2004 6B Phùng Thị Thái Trị                              CM: Văn - Sử                                      SĐT: 016287 50969               8,5 Đông Xuân 3,00  
  Bài thi 11 A72 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/3/2004 6C Nguyễn Văn Hải-0988076537 9,5 Đồng Quang 7,75 x
  Bài thi 14 A75 Nguyễn Nguyệt Anh 22/8/2003 7A Nguyễn Văn Hải-0988076540 9,25 Đồng Quang 7,25 x
  Bài thi 12 A73 Nguyễn Thị Lộc 29/3/2003 7A Nguyễn Văn Hải-0988076538 9 Đồng Quang 6,75 x
  Bài thi 15 A76 Nguyễn Thị Thanh Vân 01/04/2001 9F Nguyễn Văn Hải-0988076541 8,5 Đồng Quang 6,50 x
  Bài thi 06 A74 Nguyễn Thế Phong 09/12/2004 6C Nguyễn Văn Hải-0988076539 9 Đồng Quang 6,00  
  9 A77 Nguyễn Đình Tín 09/01/2003 7G Nguyễn Văn Hải-0988076542 8,5 Đồng Quang 6,00  
  Bài thi 03 A79 Vương Ngọc Quỳnh 09/09/2001 9B Nguyễn Thị Thủy- 01679309881 9,25 Đồng Quang 5,75  
  Bài thi 09 A70 Nguyễn Thị Hồng Hải 02/12/2002 8B Nguyễn Thị Thủy- 01679309887 9,25 Đồng Quang 5,50  
  Bài thi 02 A64 Nguyễn Thị Ngà 01/02/2001 9A Nguyễn Thị Thủy- 01679309880 8,5 Đồng Quang 5,25  
  Bài thi 01 A63 Nguyễn Thị Bích Phượng 30/6/2001 9A Nguyễn Thị Thủy- 01679309879 9,25 Đồng Quang 5,00  
  Bài thi 05 A66 Vương Thị Thảo 10/10/2002 8E Nguyễn Thị Thủy- 01679309883 9 Đồng Quang 4,75  
  Bài thi 07 A68 Nguyễn Thị Gấm Hoa 05/07/2002 8A Nguyễn Thị Thủy- 01679309885 9 Đồng Quang 4,75  
  Bài thi 08 A69 Nguyễn Minh Huyền 01/04/2002 8A Nguyễn Thị Thủy- 01679309886 8,75 Đồng Quang 4,75  
  Bài thi 10 A71 Nguyễn Thị Yến 21/6/2002 8C Nguyễn Thị Thủy- 01679309888 9 Đồng Quang 4,75  
  Bài thi 17 A78 Nguyễn Thái An 24/5/2003 7A Nguyễn Văn Hải-0988076543 9 Đồng Quang 4,75  
  Bài thi 06 A67 Nguyễn Thị Hoa 17/10/2002 8A Nguyễn Thị Thủy- 01679309884 9 Đồng Quang 4,00  
  Bài thi 04 A65 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/06/2002 8E Nguyễn Thị Thủy- 01679309882 9 Đồng Quang 3,00  
  Bài thi 5 A113 Nguyễn Minh Quyền 24/08/2003 7A Nguyễn Minh Khang- Sử; ĐT: 0977685965 9 Đại Thành 6,50 x
  Bài thi 7 A107 Quản Lê Phương Linh 07/02/2003 7A Nguyễn Minh Khang- Sử; ĐT: 0977685965 9 Đại Thành 6,25 x
  Bài thi 1 A112 Tạ Thị Linh Chi 31/07/2001 9A Nguyễn Minh Khang- Sử; ĐT: 0977685965 9 Đại Thành 6,00  
  Bài thi 3 A111 Trần Thị Vân Anh 24/01/2002 8A Nguyễn Minh Khang- Sử; ĐT: 0977685965 8,5 Đại Thành 6,00  
  Bài thi 7 A110 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 26/11/2004 6A Nguyễn Minh Khang- Sử; ĐT: 0977685965 8 Đại Thành 6,00  
  Bài thi 2 A108 Lý Thị Duyên 30/05/2001 9B Nguyễn Minh Khang- Sử; ĐT: 0977685965 8,5 Đại Thành 5,75  
  Bài thi 4 A109 Trần Tiểu Linh 15/09/2003 7A Nguyễn Minh Khang- Sử; ĐT: 0977685965 8,5 Đại Thành 5,50  
  Bài thi 07 A80 HS1:Nguyễn Thị Thuỳ 06/08/2001 9A Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9,5 Cộng Hòa 8,25 x
  Bài thi 07 A80 HS2:Vương Thị Ánh 03/08/2001 9A Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 10 Cộng Hòa 8,25 x
  Bài thi 04 A84 HS1:Nguyễn Thuỳ Linh 01/01/2002 8B Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9,5 Cộng Hòa 7,00 x
  Bài thi 06 A86 HS1:Vương Thị Hoàn 31/03/2003 7D Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9 Cộng Hòa 7,00 x
  Bài thi 06 A86 HS2:Vương Đình Thị Thuý 05/03/2003 7C Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9 Cộng Hòa 7,00 x
  Bài thi 10 A83 HS1:Phùng Trâm Anh 24/08/2001 9A Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9 Cộng Hòa 6,75 x
  Bài thi 10 A83 HS2: Vương Đắc Thị Nhung 16/05/2001 9A Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9 Cộng Hòa 6,75 x
  Bài thi 01 A87 HS1: Vũ Thị Thủy Tiên 10/06/2003 7C Vương Thế Hưng-ĐT: 0167 462 78334 8 Cộng Hòa 6,50 x
  Bài thi 01 A87 HS 2: Nguyễn Đăng Thắng 30/6/2003 7C Vương Thế Hưng 8 Cộng Hòa 6,50 x
  Bài thi 02 A89 HS1: Nguyễn Hữu Thị Ngọc 10/03/2003 7D Vương Thế Hưng 8,5 Cộng Hòa 6,50 x
  Bài thi 02 A89 HS2: Vương Thị Quyên 19/10/2003 7C Vương Thế Hưng 8,5 Cộng Hòa 6,50 x
  Bài thi 03 A88 Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh 05/10/2003 7C Vương Thế Hưng 8,5 Cộng Hòa 6,50 x
  Bài thi 03 A88 Vương Thị Loan 27/2/2002 8C Vương Thế Hưng 8,5 Cộng Hòa 6,50 x
  Bài thi 08 A85 Hoàng Thị Phương Linh 21/12/2003 7D Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9,5 Cộng Hòa 6,25 x
  5 A81 HS1:Nguyễn Thị Phương 01/02/2001 9A Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9 Cộng Hòa 6,25 x
  5 A81 HS2:Vương Đắc Thị Chinh 26/8/2001 9A Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9 Cộng Hòa 6,25 x
  Bài thi 09 A82 HS1:Nguyễn Thị Lệ 25/08/2003 7D Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 9,5 Cộng Hòa 4,75  
  Bài thi 09 A82 HS2:Nguyễn Đăng Thị Quỳnh 19/03/2003 7D Phùng Văn Tiến-Sử- ĐT:0985 782 274 10 Cộng Hòa 4,75  
  Bài thi 02 B34 Nguyễn Ngọc Minh Trang 25.8.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 9 Cấn Hữu 5,00  
  Bài thi 04 B38 Phùng Thu Trang 23.10.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 8,75 Cấn Hữu 4,00  
  Bài thi 08 B35 Bùi Minh Cường 04.02.2003 7C Hoàng Thị Thu Trang - Sử- 01684066368 8 Cấn Hữu 4,00  
  Bài thi 03 B39 Nguyễn Minh Thuỳ 06.02.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 8,75 Cấn Hữu 3,50  
  Bài thi 05 B33 Lý Diệu Oanh 07.11.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 8,5 Cấn Hữu 3,50  
  Bài thi 06 B32 Nguyễn Hương Giang 26.9.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 8,5 Cấn Hữu 3,50  
  Bài thi 07 B31 Nguyễn Thị Thu Trang 07.05.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 8,25 Cấn Hữu 3,50  
  Bài thi 01 B36 Hoàng Hương Giang 23.7.2004 6C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 9,25 Cấn Hữu 3,25  
  Bài thi 09 B37 Hà Danh Trung 06.01.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 8 Cấn Hữu 2,50  
  Bài thi 10 B30 Bùi Danh Tùng 20.8.2002 8C Đỗ Huy Hoàng -Sử- 0987420333 8 Cấn Hữu 2,50  
                     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây